wtorek, 10 czerwca 2014 19:07

Nowe szefostwo drawskiej straży pożarnej! Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1W dniu 2 czerwca 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania mł. bryg Roberta Buszty na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz mł. bryg. Jacka Dziurdz na stanowisko jego zastępcy.

 

 

Punktualnie o godzi­nie 13:30 dowódca uroczy­sto­ści kpt. Andrzej Podolak zło­żył mel­du­nek Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nad­bryg. Henrykowi Cegiełce o goto­wo­ści do uroczystego apelu z okazji przyjęcia obo­wiąz­ków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, następ­nie obaj doko­nali prze­glądu pocz­tu sztan­da­ro­wego i pododdziału.

 

Jako pierwszy głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Robert Buszta, który przy­wi­tał przy­by­łych na uro­czy­stość gości:

 

 • nad­bryg. Henryka Cegiełkę — Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Stanisława Cybulę — Starostę Drawskiego, wraz z zastępcą Andrzejem Brzemińskim
 • mł. insp. Jarosława Smolarka – Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim
 • płk. Marka Gmurskiego – Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim
 • Renatę Effenberg-Nawrot, Czesława Falińskiego, Andrzeja Kaczorkiewicza oraz Jana Błachuty — Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych
 • Marka Tobiszewskiego — Zastępcy Burmistrza Drawska Pomorskiego
 • Michała Hypkiego — Burmistrza Kalisza Pomorskiego
 • Zbigniewa Dudor – Zastępcy Burmistrza Czaplinka
 • Wacława Micewskiego – Wójta Ostrowic
 • Jana Szewczyka – Wójta Wierzchowa
 • Adama Czernikiewicza – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
 • Zbigniewa Marka – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego
 • Marka Załuskowskiego – byłego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim
 • Ireneusza Adamczyka – Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komendantów Miejsko-Gminnych i Gminnych OSP z powiatu drawskiego
 • Komendantów Powiatowych PSP z Łobza, Świdwina, Szczecinka i Wałcza
 • Naczelnika WOSz PSP w Bornym Sulinowie.

 

 

Po przy­wi­ta­niu gości odczy­tany został akt, którym Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał mł. bryg. Roberta Busztę na stanowisko Komen­danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

 

Zgodnie z cere­mo­nia­łem pożar­ni­czym uroczystego przyjęcia obowiązków doko­nano przed sztan­da­rem drawskiej komendy, po czym Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nad­bryg. Henryk Cegiełka przy­jął mel­du­nek od mł. bryg. Roberta Buszty o przejęciu obo­wiąz­ków Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

 

Następnie odczy­tany został akt, którym Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał mł. bryg. Jaka Dziurdz na stanowisko Zastępcy Komen­danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, po czym powołany zameldował Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej o przejęciu obo­wiąz­ków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

 

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń i medali:

 

Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, Minister Spraw Wewnętrznych uhonorował st. ogn. Jacka Cirzniewskiego BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”;

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. zachodniopomorskiego ZOSP RP odznaczyło st. ogn. Rafała Bołtacza BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA;

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w służbie wyróżnił sekc. Jana Szokalskiego NAGRODĄ PIENIEŻNĄ.

 

Po zasad­ni­czej czę­ści apelu głos zabrał nadbryg. Henryk Cegiełka, uzasadniając w swym wystąpieniu powyższe powołania z zaznaczeniem, że od tej pory odpowiedzialność za dalszy rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu drawskiego jest w rękach nowego komendanta i jego zastępcy. Zwrócił się również z prośbą do funkcjonariuszy i pracowników drawskiej komendy o pomoc i wyrozumiałość w pierwszych miesiącach służby z nowymi przełożonymi, co pozwoli na wypracowanie właściwych mechanizmów dalszej współpracy.

 

Starosta Drawski Stanisław Cybula w imieniu swoim i samorządowców z poszczególnych gmin życzył, aby dalsza współpraca kontynuowana była na poziomie nie mniejszym niż dotychczas, co będzie gwarancją dalszej poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu drawskiego i turystów odwiedzających nasz powiat.

 

Następnie w imieniu przybyłych na uroczystość komendantów powiatowych głos zabrał bryg. Roman Artyński ze świdwińskiej komendy, który z ironią zapewnił, że w trudnych sprawach mogą się zwrócić o pomoc właśnie do sąsiednich komendantów, gwarantując, że na pewno zostaną wysłuchani!

 

Po zakończeniu uroczystego apelu wszyscy funkcjonariusze i pracownicy pogratulowali awansów i życzyli pomyślności dla nowego komen danta i jego zastępcy.

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Text: kpt. Michał Bany

 

Foto: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

 

Czytany 2615 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 kwietnia 2020 22:06