Andrzej Podolak

Andrzej Podolak

W dniu 2 czerwca 2014 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbędzie się uroczysty apel w związku z przyjęciem przez mł.bryg. Roberta Busztę obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych tutejszej Komendy do udziału w ww. apelu
i stawienia się w jednostce maksymalnie do godziny 13.00.

Funkcjonariuszy obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

 

piątek, 05 grudnia 2014 13:23

Zapraszamy na happening bezpieczeństwa!

czujki czaplinekKomenda Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Stowarzyszenie ŻAREK oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku zapraszają na happening bezpieczeństwa w trakcie, którego bezpłatnie rozdawać będziemy czujniki tlenku węgla!

Szczegóły na plakacie obok!!!

Informuję, że w dniach 14.09.2014 r. – 21.09.2014 r. na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku zorganizowany zostanie kurs specjalistyczny w zakresie Szkolenia Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Szkolenie obejmować będzie druhów z terenu powiatu drawskiego i w sposób szczególny dedykowane jest do jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Warunkiem przyjęcia na w/w szkolenie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 5 września br. poniższej dokumentacji:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienia równorzędnych wymagań,
    • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

oraz spełnienie poniższych warunków:

  • ukończone w dniu rozpoczęcia kursu 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Ze względu na charakter kursu oraz zakres zajęć praktycznych ilość kursantów jest ograniczona (30 osób). Obowiązują ubrania specjalne wraz z pełną ochroną osobistą (hełm, rękawice, buty specjalne) oraz środki ochronne wykorzystywane w ratownictwie wodnym.

O zakwalifikowaniu na kurs poszczególnych druhów poinformujemy Panów telefonicznie do dnia 10 września 2014 r.

W dniu 2 czerwca 2014 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbędzie się uroczysty apel w związku z przyjęciem przez mł.bryg. Roberta Busztę obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych tutejszej Komendy do udziału w ww. apelu
i stawienia się w jednostce maksymalnie do godziny 13.00.

Funkcjonariuszy obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

 

piątek, 05 grudnia 2014 13:23

Zapraszamy na happening bezpieczeństwa!

czujki czaplinekKomenda Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Stowarzyszenie ŻAREK oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku zapraszają na happening bezpieczeństwa w trakcie, którego bezpłatnie rozdawać będziemy czujniki tlenku węgla!

Szczegóły na plakacie obok!!!

czwartek, 02 lipca 2009 10:06

O stronie

Kilka słów o historii tej strony!

 

Twórcą i administratorem tej strony jest Andrzej Podolak - funkcjonariusz pracujący w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim od 2003 roku, a związany z pożarnictwem na ziemi drawskiej od dzieciństwa.

Początki strony sięgają przełomu 2003/2004 roku, gdy pracując wówczas na II zmianie podziału bojowego, w trakcie dyskusji z jednym z współtowarzyszy broni -Andrzejem Lewickim pojawił się pomysł utworzenia nieoficjalnej witryny naszej Komendy.

Szybko jednak nieoficjalna strona stała się witryną oficjalną, a z czasem wspaniałą wizytówką naszej Komendy, pracy i działalności.

W roku 2009 witryna uległa gruntownej modernizacji dzięki czemu możliwe jest jeszcze lepsze jej funkcjonowanie.

Dla wielu ludzi strona stała się również źródłem inspiracji, bankiem fachowej wiedzy pożarniczej i zbiorem najaktualniejszych wieści i wydarzeń z terenu powiatu drawskiego.

Początki strony były ciężkie - brak odpowiednich programów, brak materiałów, czasami znudzenie i złość podcinały skrzydła autorowi. Z biegiem czasu, gdy witryna zaczynała coraz lepiej funkcjonować i wyglądać, pojawiały się nowe pomysły i inspiracje, dzięki którym strona nabrała obecnej treści.

Ogromne znaczenie miało w tych najtrudniejszych momentach wsparcie internautów, którzy czynili naciski by się nie poddawać, a często służyli swoją pomocą i ciepłym słowem.

Pierwsze zdjęcia i informacje publikowane na łamach witryny, stanowiły prywatne zbiory kilku funkcjonariuszy, którzy swoją pracę dokumentowali w postaci fotografii, notatek i artykułów. Z czasem, administratorowi udostępnione zostały materiały z archiwum Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim.
Obecnie z inicjatywy kilkorga z nas, każda uroczystość, ciekawsze wydarzenia i prowadzone przez nas działania ratowniczo - gaśnicze dokumentowane są przy pomocy cyfrowych aparatów fotograficznych.

Zainteresowanie stroną, które w ostatnim czasie sukcesywnie się zwiększa, motywuje do dalszej efektywnej pracy.

Świadomość, że dzięki istnieniu tej strony, strażacy nie tylko z Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim, ale też z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu stali się bliżsi społeczeństwu napawa optymizmem i zadowoleniem - bo taki właśnie cel sobie postawiłem! Aby praca i codzienność zwykłego strażaka nie była obca społeczeństwu. Aby ludzie, nad których bezpieczeństwem czuwamy świadomi byli tego, kto, w jaki sposób i z jakim sprzętem przybędzie na ewentualny ratunek. Aby świadomi byli tego, że nie ważne gdzie, nie ważne o jakiej porze roku, dnia czy nocy, nie ważne w jakich warunkach atmosferycznych czy drogowych,  na strażaków zawsze mogą liczyć! Że jesteśmy po to by dać iskierkę nadziei tam gdzie ból, strach i zwątpienie, właśnie tam gdzie nadzieja ma swój kres.

"Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek!"

Spoglądając wstecz, pragnę podziękować Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu - Komendantowi Powiatowemu PSP w Drawsku Pomorskim za pozwolenie na opublikowanie tej strony, udostępnienie materiałów z historii Komendy oraz za jego uwagi, mające znaczny wpływ na treść i wygląd tej strony.

Serdeczne podziękowania kieruję również do przyjacół tej strony, administratora witryny www.drawskopomorskie.com oraz administratora serwisu www.dsi.net.pl,  którzy często służą mi pomocą i fachową wiedzą przy tworzeniu i modernizacji tej witryny!

Andrzej Podolak

 

wtorek, 17 października 2017 08:53

Ćwiczenia dowódczo - sztabowe - relacja!

1W dniu 11 października 2017 roku kadra dowódcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i obsada Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP  w Drawsku Pomorskim uczestniczyła w ćwiczeniach dowódczo – sztabowych zorganizowanych na terenie Gminy Kalisz Pomorski.