Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie kierowników placówek oświatowych z terenu powiatu drawskiego na spotkanie organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Drawsku Pomorskim, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zarządzanych przez Państwa obiektach.

Informuję, że w dniach 14.09.2014 r. – 21.09.2014 r. na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku zorganizowany zostanie kurs specjalistyczny w zakresie Szkolenia Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Szkolenie obejmować będzie druhów z terenu powiatu drawskiego i w sposób szczególny dedykowane jest do jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Warunkiem przyjęcia na w/w szkolenie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 5 września br. poniższej dokumentacji:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienia równorzędnych wymagań,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

oraz spełnienie poniższych warunków:

 • ukończone w dniu rozpoczęcia kursu 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Ze względu na charakter kursu oraz zakres zajęć praktycznych ilość kursantów jest ograniczona (30 osób). Obowiązują ubrania specjalne wraz z pełną ochroną osobistą (hełm, rękawice, buty specjalne) oraz środki ochronne wykorzystywane w ratownictwie wodnym.

O zakwalifikowaniu na kurs poszczególnych druhów poinformujemy Panów telefonicznie do dnia 10 września 2014 r.

Informuję, że w dniach 14.09.2014 r. – 21.09.2014 r. na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku zorganizowany zostanie kurs specjalistyczny w zakresie Szkolenia Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Szkolenie obejmować będzie druhów z terenu powiatu drawskiego i w sposób szczególny dedykowane jest do jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Warunkiem przyjęcia na w/w szkolenie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 5 września br. poniższej dokumentacji:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienia równorzędnych wymagań,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

oraz spełnienie poniższych warunków:

 • ukończone w dniu rozpoczęcia kursu 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Ze względu na charakter kursu oraz zakres zajęć praktycznych ilość kursantów jest ograniczona (30 osób). Obowiązują ubrania specjalne wraz z pełną ochroną osobistą (hełm, rękawice, buty specjalne) oraz środki ochronne wykorzystywane w ratownictwie wodnym.

O zakwalifikowaniu na kurs poszczególnych druhów poinformujemy Panów telefonicznie do dnia 10 września 2014 r.

Informuję, że w dniach 14.09.2014 r. – 21.09.2014 r. na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku zorganizowany zostanie kurs specjalistyczny w zakresie Szkolenia Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Szkolenie obejmować będzie druhów z terenu powiatu drawskiego i w sposób szczególny dedykowane jest do jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Warunkiem przyjęcia na w/w szkolenie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 5 września br. poniższej dokumentacji:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienia równorzędnych wymagań,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

oraz spełnienie poniższych warunków:

 • ukończone w dniu rozpoczęcia kursu 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Ze względu na charakter kursu oraz zakres zajęć praktycznych ilość kursantów jest ograniczona (30 osób). Obowiązują ubrania specjalne wraz z pełną ochroną osobistą (hełm, rękawice, buty specjalne) oraz środki ochronne wykorzystywane w ratownictwie wodnym.

O zakwalifikowaniu na kurs poszczególnych druhów poinformujemy Panów telefonicznie do dnia 10 września 2014 r.

Informuję, że w dniach 14.09.2014 r. – 21.09.2014 r. na bazie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku zorganizowany zostanie kurs specjalistyczny w zakresie Szkolenia Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Szkolenie obejmować będzie druhów z terenu powiatu drawskiego i w sposób szczególny dedykowane jest do jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym.

Warunkiem przyjęcia na w/w szkolenie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie 5 września br. poniższej dokumentacji:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP cz. II lub spełnienia równorzędnych wymagań,
  • skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy.

oraz spełnienie poniższych warunków:

 • ukończone w dniu rozpoczęcia kursu 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Ze względu na charakter kursu oraz zakres zajęć praktycznych ilość kursantów jest ograniczona (30 osób). Obowiązują ubrania specjalne wraz z pełną ochroną osobistą (hełm, rękawice, buty specjalne) oraz środki ochronne wykorzystywane w ratownictwie wodnym.

O zakwalifikowaniu na kurs poszczególnych druhów poinformujemy Panów telefonicznie do dnia 10 września 2014 r.

W dniu 2 czerwca 2014 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbędzie się uroczysty apel w związku z przyjęciem przez mł.bryg. Roberta Busztę obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zobowiązuję wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych tutejszej Komendy do udziału w ww. apelu
i stawienia się w jednostce maksymalnie do godziny 13.00.

Funkcjonariuszy obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

 

Strona 1 z 2