poniedziałek, 08 lipca 2019 07:28

Wyniki końcowe naboru do służby na stanowisko stażysta docelowo - starszy ratownik-kierowca

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

-naboru do służby na stanowisko stażysta docelowo -  starszy ratownik-kierowca

Komisja kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami naboru, przedstawia kandydatów do służby oraz liczbę uzyskanych punktów:

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Testy sprawności

Lęk wysokości

Punkty preferencyjne

Rozmowa kwalifikacyjna

Suma

 

1.3

64

zaliczony

19

38

121

 

1.5

69

zaliczony

40

32

141

 

Kandydat z największą liczbą punktów - Pan o nr identyfikacyjnych 1.5 zostanie skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu określenia przydatności  do służby.

Jeżeli w/w kandydat nie przejdzie pomyślnie w/w badań, to kolejny z listy zostanie skierowany do komisji lekarskiej.

Komisja kwalifikacyjna

Czytany 396 razy