Ćwiczenia DRAWA 2010! Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Andrzej Podolak   
poniedziałek, 27 września 2010 13:30

37 W dniu 24 września 2010 roku na terenie Złocieńca odbyły się ćwiczenia podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu drawskiego.

Ćwiczenia rozpoczęły się odprawą i omówieniem celu i przebiegu ćwiczeń oraz przybliżeniem problematyki zwalczania rozlewów substancji ropopochodnych na zbiornikach i innych ciekach wodnych.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było:

  • sprawdzenie procedur ratowniczych w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego ujętych w Powiatowym Planie Ratowniczym.
  • doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratowniczych  podczas zanieczyszczenia Rzeki Drawy substancja chemiczną,
  • doskonalenie współdziałania jednostek  ochrony przeciwpożarowej ksrg z podmiotami  wspomagającymi system podczas działań ratowniczych,
  • organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej podczas zdarzenia chemiczno-ekologicznego

Po części teoretycznej odbyła się symulacja wypadku cysterny przewożącej olej napędowy w wyniku czego doszło do skażenia rzeki Drawa.

Założenia do ćwiczeń:

Około godziny 1100 przy moście na Rzece Drawa w miejscowości Złocieniec, na ul. Połczyńskiej, droga powiatowa (trasa Złocieniec - Połczyn Zdrój) dochodzi do wypadku komunikacyjnego.

Osoby bezpośrednio zagrożone:

  • Kierowca pojazdu ciężarowego.
  • Osoby postronne w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.

Jako pierwszy powstałą sytuację zauważa przechodzień, przekazuje informację telefonicznie (nr alarmowy 998) do Powiatowego Stanowiska Kierowania (PSK)
w KP PSP, w Drawsku Pom.  Zgłaszający nie jest w stanie ocenić rozmiaru zagrożenia, zgłoszenie zawiera informację, że wypadkowi uległ samochód ciężarowy z cysterną, samochód uderzył w drzewo przy moście na rzece Drawa. Poszkodowany kierowca znajduje się w kabinie pojazdu. Z cysterny wycieka nieznana substancja na ulicę.

Dyżurny PSK Drawsko Pomorskie dysponuje zastępy z JRG Drawsko Pom., oraz z OSP Złocieniec i powiadamia Pogotowie Ratunkowe oraz Policję.

Po dotarciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia, do PSK  docierają kolejne informacje:

  • W kabinie pojazdu ciężarowego znajduje się kierowca i pasażer.
  • W wyniku uderzenia w drzewo rozszczelnieniu uległ płaszcz cysterny.
  • W cysternie przewożony był olej napędowy.
  • Substancja wycieka na ulicę, a następnie przez studzienki burzowe i po poboczu drogi przedostaje się do rzeki.

W zaistniałej sytuacji Dyżurny PSK Drawsko Pomorskie dysponuje dodatkowo do działań zastępy z OSP Czaplinek i OSP Kalisz Pom. w celu budowy zapór olejowych na rzece.

W tej części ćwiczeń udział brały siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej które faktycznie byłyby zadysponowane w przypadku wystąpienia zdarzenia  w miejscu ćwiczeń.

Pierwszymi przybyłymi siłami były zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu.

Ich zadaniem było uwolnienie i udzielenie pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu kierowcy oraz ograniczenie rozlewiska substancji.

Zadaniem przybyłych zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim było zatamowanie wycieku a następnie zebranie i przepompowywanie substancji.

W drugiej fazie ćwiczeń uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego których zadaniem było sprawienie zapór na rzece i zebranie rozlewiska.

Ćwiczeniom przyglądali się przedstawiciele władz samorządowych oraz innych służb.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyła się odprawa w trakcie której omówiony został przebieg ćwiczeń i dokonana została ocena poprawności podjętych działań.

Ćwiczenia zakończyły się poczęstunkiem gdzie przy strażackiej grochówce wymieniano uwagi i poglądy dotyczące ćwiczeń.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DataViews
Total2397
N. 161
Poprawiony: poniedziałek, 27 września 2010 13:39