Hetmańska Góra 2012 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Andrzej Podolak   
środa, 12 września 2012 15:51

1 W dniach 6 i 7 września 2012 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku i w Pile oraz organami samorządu terytorialnego przeprowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „Hetmańska Góra 2012”.


Głównym celem ćwiczeń była koordynacja działań jednostek Straży Pożarnej, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Służb Leśnych, pododdziałów Wojska Polskiego oraz instytucji współdziałających podczas dużych pożarów obszarów leśnych.

Ćwiczenia podzielono na dwa etapy:

I etap – ćwiczenia aplikacyjne zorganizowane na sali konferencyjnej drawskiego Urzędu Miejskiego, gdzie uczestnikom przedstawieniowo założenie taktyczne, zasady prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na terenach leśnych.

II etapćwiczenia taktyczno – bojowe przeprowadzone na terenie poligonu drawskiego w okolicach Hetmańskiej Góry, w trakcie, których przeprowadzono przegląd jednostek KSRG biorących udział w ćwiczeniach oraz sił i środków jednostek współdziałających, ćwiczenia praktyczne z udziałem sił i środków - obszary leśne Nadleśnictwa Drawsko Pom. i Nadleśnictwa Kalisz Pom. łącznie w ćwiczeniach taktyczno – bojowych udział wzięło 150 osób.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń taktyczno – bojowych było:

 • Sprawdzenie możliwości osiągania rejonów koncentracji przez siły i środki PSP, OSP, Jednostek Woskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Nadleśnictw Drawsko Pom.
 • i Kalisz Pom.
 • Doskonalenie umiejętności przemarszu sił i środków z rejonów koncentracji do
  miejsca zdarzenia.
 • Doskonalenie umiejętności działania i współdziałania dowódców OSP, strażaków PSP ze służbami i instytucjami współdziałającymi przy pożarach obszarów leśnych.
 • Koordynacja, sprawdzenie i doskonalenie współdziałania służb dyżurnych Punktów Alarmowych (wieża p. ppoż., Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Administracji Lasów Państwowych, Powiatowe
 • Sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia i współdziałania)
  pomiędzy współuczestniczącymi siłami i środkami.
 • Sprawdzenie umiejętności utrzymywania łączności pomiędzy KDR a poszczególnymi odcinkami bojowymi.
 • Sprawdzenie parametrów taktyczno bojowych pomp dużej wydajności AP 80/8 
 • Doskonalenie umiejętności strażaków i leśników w zakresie współpracy z lotnictwem;
 • Doskonalenie taktyki gaszenia pożarów leśnych z użyciem statków powietrznych;
 • Doskonalenie zasad korespondencji radiowej, przekazywania poleceń i meldunków w relacji: Kierujący Działaniem Ratowniczym [KDR] – pilot statku powietrznego.


Założenie:
Po ćwiczeniach wojskowych – strzelaniach ćwiczebnych w wyniku wybuchu pocisku dochodzi do pożaru. Sprzyjające warunki atmosferyczne tzn. kilkudniowy okres bez opadów deszczu, wysoka temperatura powietrza oraz porywisty wiatr spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się pożaru z pasa taktycznego na graniczące obszary leśne.
Powstanie pożaru zostaje zauważone przez dostrzegalnie przeciwpożarowe w Ziemsku i Kaliszu Pomorskim, które informują o pożarze Punkt Alarmowo Dyspozytorski Nadleśnictwa dyspozytor, którego reagując na zgłoszenie wysyła na miejsce zdarzenia swoje patrole.
Dyspozytor Nadleśnictwa o zaistniałym pożarze informuje oficera dyżurnego CSWL Drawsko, który alarmuje Punkt Alarmowy Wojskowej Straży Pożarnej Punkt Alarmowo Dyspozytorski Nadleśnictwa równocześnie informuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
Zadysponowane siły (2 pojazdy gaśniczo-rozpoznawcze Nadleśnictwa, 2 pojazdy ratowniczo-gaśnicze WSP są niewystarczające), wobec czego Kierujący Działaniem Ratowniczym prosi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim o zadysponowanie dodatkowych sił i środków.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim dysponuje zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim oraz
pobliskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Po dojeździe pierwszych sił i środków na teren działań oraz przeprowadzonym rozpoznaniu, Kierujący Działaniem Ratowniczym przekazuje do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim informację o potrzebie zadysponowania większej ilości sił i środków straży pożarnej.

Wykaz sił i środków biorących udział w ćwiczeniach:

Lp.

Pojazd:

Jednostka:

Uwagi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

GBA-Rt  2/16

AP 86/8

GBA-Rt 2,5/24

SLRR

SKw

GBA 2,5/30

GCBA 5/24

GBA 1,6/16

GBA 2,5/16

GBA 2,2/20

GBA 2,5/16

GBA 2,5/16

GCBAM 5/24+8

GCBA 5/24

GCBA 5,5/32

GBA 2,5/16

AP 86/8

GCBA 6/32

GBA 2,5/16

GBA 2,5/16

SLOp

IRS

IRS

IRS

ROZ – GAŚ

ROZ – GAŚ

Samolot Gaś.

Śmigłowiec Gaś. x 2

JRG Drawsko Pom..

JRG Drawsko Pom.

JRG Drawsko Pom.

JRG Drawsko Pom.

JRG Drawsko Pom.

OSP Złocieniec

OSP Czaplinek

OSP Wierzchowo

OSP Rydzewo

OSP Ostrowice

OSP Kluczewo

OSP Kalisz Pom.

OSP Poźrzadło Wlk.

OSP Nowe Worowo

WSP Drawsko

WSP Drawsko

WSP Drawsko

WSP Drawsko

WSP Złocieniec

WSP  Wałcz

WSP  Drawsko

CSWL Drawsko

CSWL Drawsko

CSWL Drawsko

Nadleśnictwo Drawsko Pom.

Nadleśnictwo Kalisz Pom.

RDLP Piła

RDLP Szczecinek

STEYR 4x4

(agregat pompowy)

Renault 4x4

NISSAN 4x4

Volkswagen Transporter

Renault 4x4

JELCZ 4x4

MERCEDES 4x4

MAN 4x4

Star 266

Star 244

MAN 4x4

JELCZ 4x2

JELCZ 4x2

MERCEDES 4x4

Star 244

(agregat pompowy)

JELCZ 4x2

Star 244

Star 244

TARPAN 4x4

STAR 266

STAR 266

STAR 266

NISSAN 4x4

NISSAN 4x4

DROMADER

MI 2
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  


Text: st. kpt. Paweł Dymecki, mł. kpt. Andrzej Podolak

Foto: KP PSP Drawsko Pomorskie, Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie, Robert Kowalonek


DataViews
Total3224
N. 162
Poprawiony: środa, 12 września 2012 16:06