Spotkanie z dyrektorami szkół
czwartek, 14 grudnia 2017 13:47

1 W dniu 14 grudnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Drawskiej Informacji Turystycznej przy ul. Kolejowej 1 w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim z dyrektorami, zarządcami placówek oświatowych, a także przedstawicielami władz samorządowych z terenu powiatu drawskiego.

W pierwszej części spotkania omówiono zakres prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych w placówkach oświatowych, omówiono stwierdzone nieprawidłowości oraz zaproponowano szereg rozwiązań mających pozytywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników przedszkoli, szkół i innych placówek.

Omówione zostały również realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim programy profilaktyczne
i edukacyjne ze szczególnym uwzględnieniem programów zainicjowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejnym szeroko omawianym zagadnieniem było podsumowanie i omówienie ewakuacji próbnych realizowanych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w których uczestniczyli funkcjonariusze KP PSP Drawsko Pomorskie.

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały statystyki zdarzeń w tego typu obiektach, sposoby i rodzaje ewakuacji, a także najczęściej pojawiające się błędy oraz nieprawidłowości.

Szczególną uwagę poświęcono obowiązkom spoczywającym na osobach odpowiedzialnych za zarządzenie oraz przebieg ewakuacji.

Wskazano tutaj właściwe sposoby organizacji i ogłaszania ewakuacji, warianty jej przeprowadzenia, a także właściwy tok postępowania w trakcie sprawdzania stanów osobowych w sytuacji, gdy w placówce wdrożony jest dziennik elektroniczny.

W trakcie spotkania zaproponowano także szereg rozwiązań i pomysłów usprawniających przebieg oraz organizację ewakuacji z obiektów.

W spotkaniu ogółem uczestniczyło 40 dyrektorów i przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu drawskiego.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

 

Text: kpt. Andrzej Podolak
Foto: KP PSP Drawsko Pomorskie, red. Tomasz Jasyk

DataViews
Total1022
N. 263