STRAŻACKIE ŚWIĘTO W KP PSP DRAWSKO POMORSKIE
sobota, 20 czerwca 2009 21:07

Dnia 29 maja 2009 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. odbyła się uroczystość z okazji „DNIA STRAŻAKA” połączona z 10 – leciem funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom.


Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele p.w. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, w intencji strażaków i ich rodzin celebrowana przez proboszcza ks. Wojciecha Gappę oraz Kapelana Powiatowego strażaków ks. Krzysztofa Mazura.

Na uroczystości obecni byli m.in. :
1) Z – ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie – bryg. Roman Budynek
2) Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Jacek Kozłowski
3) Starosta Powiatu Drawskiego – Stanisław Cybula
4) Vice Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego – Karol Korczyński
5) Przewodniczący Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Drawskiego – Czesław Żukowski
6) Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pom. – Zbigniew Ptak
7) Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec – Waldemar Włodarczyk
8) Z – ca Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek – Mirosław Połać
9) Wójt Gminy Ostrowice – Wacław Micewski
10) Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pom. – nadkom. Jarosław Smolarek
11) Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko Pom. – Zbigniew Łukomski
12) Komendanci Miejsko – Gminni oraz Gminni OSP powiatu drawskiego
13) Emeryci naszej komendy oraz przyjaciele naszej służby.

Powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Zbigniew Kwiatkowski, który podsumował 10 – letni okres funkcjonowania Komendy Powiatowej, przedstawił inwestycje wykonane w tym okresie przy współpracy samorządów powiatowego i gminnych oraz podziękował gościom za wspaniałą współpracę i pomoc na rzecz ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu.

„Dzień Strażaka” to również czas podziękowań, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wręczania odznaczeń za zaangażowanie na rzecz pożarnictwa.

Postanowieniem nr 1/OP/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" – asp. sztab. Robertowi Nowickiemu

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
- st. ogn. Stanisław Kowalonek
- asp. sztab. Robert Nowicki
- st. asp. Jarosław Szuma

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
- st. kpt. Robert Buszta
- asp. Sztab. Jarosław Nowicki

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został:
- st. ogn. Ireneusz Wysocki

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr1/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. nadał stopień aspiranta sztabowego - st. asp. Arturowi Polak

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr1/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. nadał stopień starszego aspiranta:
- asp. Ireneuszowi Adamczykowi
- asp. Romanowi Bany

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr1/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. nadał stopień starszego ogniomistrza:
- ogn. Mirosław Misiura
- ogn. Krzysztof Rzęsa
- ogn. Violetta Kwiatkowska

stopień ogniomistrza:
- mł. ogn. Tomasz Komorowski
- mł. ogn. Ireneusz Syska
- mł. ogn. Krzysztof Szyszczakiewicz
- mł. ogn. Norbert Włodkowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 7/2009 z dnia 26 maja 2009 r. nadał stopień starszego strażaka - str. Krzysztof Mickun.

Ostatnim akcentem Apelu, było uroczyste pożegnanie ze służbą st. ogn. Ryszarda Worony, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30 kwietnia 2009 r.

 

 

DataViews
Total1572
Śr. 221