Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim!
środa, 05 października 2016 13:00

z1 Decyzją Personalną z dnia 20 września 2016 r., Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz odwołał z dniem 30 września mł. bryg. Jacka Dziurdz ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim i powołał go z dniem 1 października 2016 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.

Decyzją personalną z dnia 26 września 2016  r., Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Staśkiewicz z dniem 1 października powołała Pana kpt. Andrzej Podolaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Nowy zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim kpt. Andrzej Podolak jest absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył w 2003 roku. W 2011 roku ukończył studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a w 2013 roku ukończył studia II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Na przestrzeni lat służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim kpt. Andrzej Podolak realizował zadania służbowe na stanowisku ratownika specjalisty, młodszego inspektora w sekcji operacyjno – szkoleniowej, dowódcy zastępu, p.o. dyżurnego operacyjnego powiatu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP a od 1 lutego 2013 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP.

z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9

Text i foto: KW PSP Szczecin, KP PSP Drawsko Pomorskie

DataViews
Total1297
Śr. 221